Sinds 1963 Oktober Cadeau 55 Verjaardag Legendär Bianco Enkellaarsjes Warme Bianco Bianco Warme Enkellaarsjes Warme Enkellaarsjes H8WTS4

Een van de maatregelen die voortkomt uit het afvalbeleidsplan Afval the Challenge is het invoeren van een kliko voor verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Dat betekent voor woningen met kliko’s dat de huidige restafval-kliko wordt omgebouwd tot PMD-kliko. Het PMD wordt dan thuis ingezameld in de eigen PMD-kliko. Bewoners brengen hun restafval naar de ondergrondse container voor restafval in de wijk. 

Het doel van deze maatregel is dat het voor Schiedammers nog makkelijker wordt het afval thuis te scheiden. Door goed afval te scheiden, kunnen we het hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het kleine beetje restafval wat overblijft na goed scheiden brengen de Schiedammers dan naar de restafvalcontainer in de wijk. Die bevindt zich op maximaal 200 meter hemelsbreed van hun woning. In een aantal buurten is het daarom nodig om extra ondergrondse containers te plaatsen. Dit gebeurt in nauw overleg met bewoners en omwonenden.  

In de Woudhoek, de Vogelbuurt en de Ringvaartbuurt zijn de eerste wijken waar de restafval-kliko wordt omgebouwd tot pmd-kliko. Dat zal nog voor de zomervakantie plaatsvinden. De overige wijken met woningen met kliko’s gaan na de zomervakantie over. De komende weken worden tijdens de diverse wijkoverleggen bewoners geïnformeerd over het waarom van deze maatregel. Vervolgens gaan de gemeente en Irado graag in gesprek met bewoners over de aanpak (wat, hoe, waar en wanneer) in hun wijk.Warme Bianco Warme Bianco Enkellaarsjes Warme Enkellaarsjes Bianco Enkellaarsjes Warme Enkellaarsjes Enkellaarsjes Warme Bianco Bianco Enkellaarsjes Bianco q7aYgZXn

Aan de besluitvorming zijn proeven voorafgegaan in de Feministenbuurt en Heijermansplein/Faassenplein. Tijdens de proef werd zo’n 43 kilo PMD opgehaald per huishouden per jaar, tegenover gemiddeld 13 kilo in heel Schiedam. Door dit positieve resultaat wordt het gebruik van een kliko voor PMD nu in heel Schiedam ingevoerd.

Legendär Cadeau Verjaardag 1963 Oktober 55 Sinds