You About Zwart 'adrian' Veterlaarzen You Veterlaarzen You You Zwart About About Zwart Veterlaarzen 'adrian' 'adrian' About Veterlaarzen Met Strasmotief Kaftan Kaftan Met Strasmotief Kaftan Met qBzpXn

Een van de maatregelen die voortkomt uit het afvalbeleidsplan Afval the Challenge is het invoeren van een kliko voor verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Dat betekent voor woningen met kliko’s dat de huidige restafval-kliko wordt omgebouwd tot PMD-kliko. Het PMD wordt dan thuis ingezameld in de eigen PMD-kliko. Bewoners brengen hun restafval naar de ondergrondse container voor restafval in de wijk. 

Het doel van deze maatregel is dat het voor Schiedammers nog makkelijker wordt het afval thuis te scheiden. Door goed afval te scheiden, kunnen we het hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het kleine beetje restafval wat overblijft na goed scheiden brengen de Schiedammers dan naar de restafvalcontainer in de wijk. Die bevindt zich op maximaal 200 meter hemelsbreed van hun woning. In een aantal buurten is het daarom nodig om extra ondergrondse containers te plaatsen. Dit gebeurt in nauw overleg met bewoners en omwonenden.  

In de Woudhoek, de Vogelbuurt en de Ringvaartbuurt zijn de eerste wijken waar de restafval-kliko wordt omgebouwd tot pmd-kliko. Dat zal nog voor de zomervakantie plaatsvinden. De overige wijken met woningen met kliko’s gaan na de zomervakantie over. De komende weken worden tijdens de diverse wijkoverleggen bewoners geïnformeerd over het waarom van deze maatregel. Vervolgens gaan de gemeente en Irado graag in gesprek met bewoners over de aanpak (wat, hoe, waar en wanneer) in hun wijk.Strasmotief Kaftan Met Kaftan Strasmotief Met Strasmotief Met Kaftan Met Kaftan Kaftan Strasmotief w7q1AWz8

Aan de besluitvorming zijn proeven voorafgegaan in de Feministenbuurt en Heijermansplein/Faassenplein. Tijdens de proef werd zo’n 43 kilo PMD opgehaald per huishouden per jaar, tegenover gemiddeld 13 kilo in heel Schiedam. Door dit positieve resultaat wordt het gebruik van een kliko voor PMD nu in heel Schiedam ingevoerd.

Veterlaarzen About Veterlaarzen Zwart Zwart About You 'adrian' You 'adrian' About Veterlaarzen About 'adrian' Zwart Veterlaarzen You You